Rom gốc Sony Xperia C3 Dual D2502 Tiếng Việt


Rom gốc Sony Xperia C3 Dual D2502 Tiếng Việt

THÔNG TIN

Model: Sony Xperia C3 Dual D2502
Khu vực: Viêt Nam đa ngôn ngữ
Dung lượng: 1.2GB
Phiên bản: 19.4.A.0.182_R3C

DOWNLOAD

D2502_VN_1288-9436_19.4.A.0.182_R3C (1.2GB)

Từ khóa tìm kiếm: rom 6.0 sony c3, flashtool sony, sony c3 treo logo, rom sony c3 5.1 1  download firmware sony xperia c3 d2502, chạy lại phần mềm sony c3, flash file for sony c3 dual, nâng cấp sony c3.

Chúc các bạn thành công!

Related posts